Perhepsykoterapia ja pariterapia

Psykoterapiaosaaminen ja -kokemus: Ihmiseltä Ihmiselle; human to human (H2H)

  • asiakkaan tilanteen mukainen psykoterapia = integratiivinen psykoterapia
  • positiivisten suhteiden palautuminen
  • ahdistuksesta ja masennuksesta selviytyminen, (esim. synnytyksen jälkeinen masennus)
  • eroterapia (esim. tuki eroamispäätökseen, eron jälkeiseen aikaan tai suhteen jatkamiseen)
  • muut kriisi- ja tukikeskustelut traumaattisissa tilanteissa, kuten esim. perheväkivalta
  • surun käsitteleminen esimerkiksi menetysten ja luopumisten seurauksena
  • pikkulapsiperheiden arjen helpottuminen
  • tuki murkkuikäisten vanhemmuuteen
  • työssä jaksaminen, työuupumus

Hoidon alussa laadimme yhdessä asiakkaan kanssa terapiasopimuksen. Siinä kuvataan asiakkaan odotuksia ja käyttämiäni terapeuttisia menetelmiä. Lisäksi sovimme luottamuksellisuudesta, tapaamisten kestosta ja maksuista. Jos olet työtön, opiskelija tai eläkeläinen, ota silti rohkeasti yhteyttä. Neuvotellaan sinulle sopiva maksu.

Terapiatapaamisissa pyrin positiivisen tunnetilan syntymiseen. Mikään suhde kun ei kehity vihan tai muun negatiivisen tunnetilan hallitessa. Ihminen ei pääse elämässään eteenpäin, jos kantaa vihan taakkaa mukanaan. Anteeksi on annettava jo itsensä vuoksi (Mama Noyami). Mutta kyllä kaikkia tunteita, myös vihan ja kiukun tunteita saa terapiassa näyttää ja tuntea. Tunteita opetellaan tunnistamaan, nimeämään, osoittamaan ja hallitsemaan.

Psykoterapiasuhde on pitkä prosessi (Kelan kustantamana max 3 vuotta) ja muille terapiaan hakeutuville sopimuksen mukaisesti.

”Voiko terapia enää paremmin loppua, kun nyt taas perhesuhteet toimii…” (56 –vuotias yksinhuoltajaäiti)