Koulutus ja työ

Ammattiopinnot

Opiskelu on kuulunut työn ohessa lähes aina elämääni. Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1976 ja psykiatriseksi erikoissairaanhoitajaksi vuonna 1980. Kellokosken sairaala ja sen potilaat olivat 13 vuoden ajan paras opettajani inhimillisyydessään. Halusin siirtää hoitotyön osaamistani tuleville sairaanhoitajille ja valmistuin sairaanhoidon opettajaksi vuonna 1990. Ihmissuhdetyö on kuormittavaa ja se haastoi kouluttautumaan työnohjaajaksi vuonna 1993. Olen saanut työnohjata kasvatus- ja opetusalan henkilöstön lisäksi sosiaali- ja terveysalan ja työvaoimahallinnon työntekijöitä.

Kasvatustieteitä

Opiskelin vuodet 1994 – 2002 Helsingin yliopistossa valmistuen kasvatustieteen maisteriksi (KM) 1996 ja kasvatustieteen tohtoriksi (KT) 2002. Sairaanhoidonopettajana ja lehtorina aloitin vuonna 1990, ensin Hyvinkään th-oppilaitoksessa 10 vuoden ajan. Sen jälkeen toimin vuosina 2000 – 2015 Laurea-amk:ssa Hyvinkään kampuksella ensin lehtorina ja syksystä 2009 yliopettajana (www.laurea.fi).

Terapiaopinnot

Mielenterveysasiat ja erityisesti mielenterveyden ylläpitäminen ovat lähellä sydäntäni. Terveyttä ei ole ilman mielenterveyttä. Syyskuussa 2010 valmistuin erityistason perhepsykoterapeutiksi (ET) ja lokakuussa 2014 vaativan erityistason (VET) perhepsykoterapeutiksi. Vuonna 2015 täydensin psykoterapiaosaamistani pariterapeutiksi. Ja koska toimin ammatinharjoittajana suoritin Keudassa hyvinvointialan yrittäjätutkinnon oppisopimuksena 2015-2016.

Kansalaisvaikuttaminen

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen sekä nuorten ja ikääntyvien ihmisten voimavarat ja osaaminen ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Myös vertaisissa on valtava potentiaali, jota täytyy käyttää. Toisaalta kun perheessä joku sairastuu, on tärkeää kysyä myös muiden perheenjäsenten jaksamisesta. Olen saanutkin vaikuttaa ja vaikutan edelleen ihmisten mielenterveyttä edistävästi useissa yhdistyksissa  ja järjestöissä.